Waar moet ik op letten wanneer ik bouwgrond koop?

 

Een lap bouwgrond, dat koop je net als een nieuwe woning niet zomaar. Het stuk grond mag dan misschien wel ideaal lijken qua prijs, maar weet dat er ook nog andere factoren zijn waar je best rekening mee houdt. Wij sommen de belangrijkste punten even voor je op.

Is het perceel wel bouwgrond?

In Vlaanderen is de bestemming van percelen vastgelegd in het gewestplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Een perceel dat in woongebied ligt, kan ingevuld zijn als bouwgrond, maar kan ook perfect genoteerd staan als landbouwgrond, natuurgebied of industriegebied. Om te weten te komen of je effectief mag bouwen op een bepaalde lap grond, richt je je best even tot het Departement Omgeving van het Vlaams Gewest.

Naast het Vlaams Gewest maken ook provincies en gemeenten ruimtelijk uitvoeringsplannen op. Voor een overzicht van de specifieke plannen op het grondgebied van een provincie of een gemeente kan je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst. Je houdt er wel best rekening mee dat stedenbouwkundige informatie die telefonisch verkregen werd geen enkele juridische waarde heeft. Wil je 100% zeker zijn van je stuk, dan zorg je best voor een schriftelijk bewijs.

Een wijziging van landbouwgrond naar bouwgrond valt in principe wel te regelen via een gewestplanwijziging, maar dat komt in de praktijk maar weinig voor. Het is namelijk de bedoeling dat gemeenten eerst de woonzones en uitbreidingsgebieden aansnijden voor er alternatieve regelingen mogen worden getroffen. In sommige situaties kan er wel een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij een groot ruimtelijk project zoals de aanleg van een industrieterrein of een nieuwe weg. Beslissingen hierover worden genomen door de Vlaamse regering.

Wat mag ik er bouwen?

Aangezien iedere bouwgrond onderworpen is aan stedenbouwkundige voorschriften mag je er niet altijd zomaar bouwen wat je wil. Aan de hand van de statuten kunnen er bepaalde voorwaarden opgelegd worden waaraan de woning moet voldoen. Dit kan gaan over het type bebouwing (open, halfopen, gesloten), het maximum aantal verdiepingen, de helling van het dak, enzovoort. Om niet voor verrassingen komen te staan, denk je dus best eerst goed na wat voor woning je wil bouwen en check je of dat mogelijk is volgens de geldende bouwvoorschriften.

Gelden er bepaalde verplichtingen?

Naast de stedenbouwkundige voorschriften kunnen er in sommige gevallen ook bepaalde verplichtingen vasthangen aan een bouwgrond. Koop je de grond bij een bouwpromotor of een sleutel-op-de-deurbedrijf? Dan is de kans groot dat je voor de bouw van de woning verplicht zal moeten samenwerken met een bepaalde aannemer of bouwfirma. Je goed informeren en altijd de kleine lettertjes lezen is hier de boodschap. Daarnaast komt ook erfdienstbaarheid vaak voor bij bouwgronden, een zakelijke last waarmee het erf bezwaard is, tot gebruik en ten nutte van een ander (aangrenzend) erf. De verplichting om binnen een vooraf bepaalde termijn te bouwen, komt ten slotte ook vaak voor. Zolang het budget het toelaat, vormt dit echter meestal geen probleem.

Hoe zit het met de ligging en oriëntatie van de bouwgrond?

De ligging van je bouwgrond kan een belangrijke invloed hebben op je verdere leven. Wees je goed bewust van de afstand die je zal moeten afleggen van je toekomstige woning tot bijvoorbeeld je werk, de scholen van je kinderen of zelfs tot de openbare diensten of een supermarkt. Een rit van meer dan een uur om je woon-werkverkeer te overbruggen kan op het eerste zicht oké lijken, maar die mening kan snel wijzigen. Het spreekt daarnaast voor zich dat je beter geen bouwgrond koopt midden in de stad wanneer je liever landelijk zou wonen.

Naast de ligging van je bouwgrond, is ook de oriëntatie ervan een bepalende factor. Wanneer je bijvoorbeeld hernieuwbare technieken zoals zonnepanelen of een zonneboiler wil installeren, is de ligging van het stuk grond nogal cruciaal.

In wat voor staat verkeert de bouwgrond?

Bij het bezichtigen van een bouwgrond zijn er zaken die je meteen zullen opvallen, maar kunnen er ook verborgen ‘gebreken’ zijn. Is de grond bezaaid met puin van een afgebroken woning of staat er bijvoorbeeld nog moeilijk te verwijderen beplanting? Vervelend, maar mits een goeie budgettering niet onoverkomelijk. Ligt de grond hoger of lager ten opzichte van het straatniveau? Weet dan dat de kosten van graaf- of ophogingswerken behoorlijk snel kunnen oplopen.

Bovenstaande zaken worden je al snel duidelijk bij het bezichtigen van de bouwgrond, maar om de kwaliteit van de grond te bepalen, is het bodemattest pas echt een cruciaal document. De verkoper moet dit kunnen voorleggen aan de koper en de inhoud van het attest moet in de verkoopovereenkomst opgenomen worden. Voor risicogronden zoals locaties waar vroeger drukkerijen of garages gevestigd waren, is er een strengere regeling van toepassing. In dit geval moet jij als koper zelf betalen voor een oriënterend bodemonderzoek. Wordt er een verontreiniging van de grond vastgesteld, dan kan de verkoop van de bouwgrond pas doorgaan na het saneren ervan.

Om het draagvermogen van een bouwgrond te berekenen, moet er soms ook een grondsondering uitgevoerd worden. Een rupsvoertuig rijdt in dat geval de bouwgrond op en duwt op bepaalde plaatsen staven in de grond. Aan de hand daarvan kan er in kaart gebracht worden welke kracht er moet worden uitgeoefend om de staven door de grond te drukken.

Hoe zit het budgettair?

Last but not least: het budget! Zoals steeds geldt ook hier dat je je niet mag blindstaren op de verkoopprijs. Op een bouwgrond betaal je, net als bij een woning, notariskosten zoals registratierechten, een ereloon en aktekosten. In het compromis kan daarnaast ook een clausule worden opgenomen waarin de koper opdraait voor de verkavelings- en metingskosten, terwijl deze normaal gezien ten laste van de verkoper zijn.

Ben je je 100% bewust van alle bijkomstige bedragen en factoren voor het kopen van een bouwgrond? Wij helpen je met veel plezier verder met een voordelige lening of, indien je nog niet helemaal zeker bent, een extra woordje uitleg.
Neem contact met ons op om jouw vragen beantwoord te zien. Wij helpen je met jouw dromen!

Deel dit artikel op: