Openbaar of uit de hand?

Hypotheekwereld – Je hebt besloten om je woning te verkopen, maar je bent er nog niet helemaal uit hoe je de verkoop zal regelen. Verkoop je zelf of ga je via een openbare verkoop? We helpen je even op weg.

Openbaar of uit de hand?

Openbare verkoop

Het is interessant om een woning waar veel interesse in is openbaar te verkopen. Door verschillende geïnteresseerden tegen elkaar op te laten bieden wordt je verkoopprijs mogelijk opgedreven tot boven de reële marktwaarde.
Bij een openbare verkoop is er geen aanloopperiode. In plaats hiervan zal de notaris, met akkoord van de eigenaar, het pand onmiddellijk toewijzen aan de meestbiedende persoon. De akte voor deze verkoop wordt dan ook in de verkoopzaal opgemaakt én ondertekend. 

Opgelet : Voor de betaling van de koopsom heeft de koper meestal één maand de tijd. Betaal je niet binnen deze termijn? Dan moet je interesten betalen wegens laattijdigheid. Het is belangrijk om te weten dat er geen bedenktijd of een opschortende voorwaarde meer wordt gegeven. Informeer je dus goed voor de definitieve koopdag!

Hoeveel je kan en mag opbieden hangt af van het te koop gestelde goed en uiteraard van jouw financiële mogelijkheden. Neem even contact met ons op, dan geven we je hierover wat meer info.

Er zijn 2 soorten openbare verkoop. We leggen ze hieronder even voor je uit.

1 | Vrijwillige openbare verkoop

Bij een vrijwillige openbare verkoop kies je er zelf voor om je woning openbaar te koop aan te bieden. Hierbij wordt standaard één zitdag georganiseerd, waarbij het pand na afloop verkocht wordt aan de hoogste bieder.
Voor de verkoop van start gaat kan de verkoper, in overleg met zijn notaris, een instelprijs vastleggen om de bieding op gang te trekken. Dit is geen minimumprijs, maar een richtprijs waarop geïnteresseerden hun bod kunnen baseren. De instelprijs wordt vooraf aangekondigd in alle publiciteit rond deze verkoop. 

 

Premie voor de koper

Bij een vrijwillige openbare verkoop heeft de koper kans op een premie. Hierbij wordt rekening gehouden met de al dan niet aangegeven instelprijs. 
Wanneer er een instelprijs voorzien is, verdient de eerste bieder die een bod doet (dat minstens gelijk is aan deze prijs) een premie van 1% van zijn bod. Koopt iemand anders uiteindelijk de woning, dan vervalt de premie. 
Wanneer er geen instelprijs voorzien is, kan de notaris beslissen om toch een premie van 1% toe te kennen. Deze premie wordt dan gegeven aan diegene die het hoogste bedrag biedt tijdens de zitting. Ook hier is de tegemoetkoming enkel van toepassing op de uiteindelijke koper van het pand.

Rouwkoop

We spreken over een rouwkoop wanneer de hoogste bieder, na de openbare verkoop, zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Deze persoon krijgt hiervoor een zware sanctie én het pand wordt, onder dezelfde voorwaarden als bij de voorgaande openbare verkoop, terug te koop gesteld door dezelfde notaris.

 

2 | Gedwongen openbare verkoop

Naast een vrijwillige openbare verkoop is het ook mogelijk dat een verkoop gedwongen of gerechtelijk moet gebeuren. Ook voor deze vorm van openbare verkoop wordt één zitdag gehouden. Deze toewijzing gebeurt steeds onder de opschortende voorwaarde van de afwezigheid van een hoger bod. Dit wil zeggen dat alle geïnteresseerden via een gerechtsdeurwaarder tegen elkaar mogen opbieden en dit binnen de 15 dagen. 

Opgelet : Dit bod moet 10% bedragen van de laatst geboden prijs én tussen de €250 & €6.200 liggen.


Twee scenario’s

Scenario 1 | Er komt geen opbod binnen de vastgestelde 15 dagen… 
Hierbij wordt de laatste bieder definitief koper.
Scenario 2 | Er komt wél een opbod binnen de vastgestelde 15 dagen…
Hierbij stelt de notaris een nieuwe én definitieve zitdag vast. Op deze zitdag nemen alle geïnteresseerden terug deel aan de biedingen en zal het pand worden toegewezen aan de hoogste bieder. Na deze zitting is er geen hoger bod meer mogelijk.

Verkoop uit de hand

Bij dit soort verkoop sluit je een rechtstreeks akkoord met de verkoper. Dit wil zeggen dat de verkoop wordt geregeld zonder de tussenkomst van een makelaar. 

Opgelet : ook deze verkoop doe je best via een notaris. Zo vermijd je dat belangrijke zaken ontbreken in het compromis. (De notaris zal niets aanrekenen voor het opstellen en nakijken van dit document.)

Heb je nog vragen over de Hypotheekwereld?

Geen probleem! Neem contact op om jouw vragen beantwoord te zien. Wij helpen je met jouw dromen!

Deel dit artikel op: